Organizace školního roku

Organizace školního roku


Komisionální zkoušky 25., 29. 8. 2022
Začátek školního roku denní studium 1. září 2022
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 5. září 202
Konec I. pololetí 31. ledna 2023
Začátek II. pololetí 1. února 2023
Konec II. pololetí 30. června 2023
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. března 2023
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. března 2023
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma 13. 4., 14. 4. 2023
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 14. 4. 2023

Prázdniny

Podzimní 26. 10. – 27. 10. 2022
Vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní 3. 2. 2023
Jarní 27. 2. – 5. 3. 2023
Velikonoční 6. 4. 2023
Hlavní letní 1. 7. – 31. 8. 2023

Třídní schůzky

středa 23. 11. 2022
středa 12. 4. 2023

Klasifikační porady

středa 23. 11. 2022
středa 27. 1. 2023
středa 12. 4. 2023
středa 26. 4. 2023 (klasifikační porada 4. A, 4. B, 4. C, 4. D)
středa 26. 4. 2023 (klasifikační porada 2. F)
pondělí 26. 6. 2023

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 8. 9. – 9. 9. 2022
praktické zkoušky pro dálkové studium bude doplněno
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí bude doplněno
odevzdání závěrečné maturitní práce bude doplněno

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí 31. 1. 2023
za 2. pololetí 30. 6. 2023

Dny otevřených dveří

středa, čtvrtek 23. a 24. 11. 2022 od 9 do 16 hod.
sobota 17. 12. 2022 od 9 do 12 hod.
sobota 14. 1. 2023 od 9 do 12 hod.
výukový den pro žáky ZŠ 10. 2. 2023 od 8 do 11:30 hod.

Scholaris

Scholaris Šumperk bude doplněno
Scholaris Prostějov bude doplněno
Scholaris Olomouc 23. 11. – 24. 11. 2022
 

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

literárně-poznávací Praha 29. 9. – 30.9. 2022, 13. 10. -14. 10. 2022, 17. 10. – 18. 10. 2022,
20. 10. – 21. 10. 2022
strojírenský veletrh – Brno 4. – 7. 10. 2022
prodej vánočních punčů pro ranou péči bude doplněno
maturitní ples, Výstaviště Flora 21. 12. 2022
LVVZ Barborka
bude doplněno
LVVZ Barborka
bude doplněno
provozní praxe 2. ročníků 21. 11. – 5. 12. 2022
provozní praxe 3. ročníků 23. 5. – 3. 6. 2023
slavnostní předávání mat. vysvědčení bude doplněno
výlety bude doplněno

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 15. duben
Velikonoční pondělí 18. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23