Informace pro přijaté žáky

Informace budou aktualizovány v rámci přijímacího řízení do vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

700 – 1200 

1230 – 1530 

tel.: 585 549 111

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23