Poznat minulost znamená pochopit současnost – dějepisná olympiáda

Nejen žáci gymnázií se utkali na dějepisné olympiádě. V letošním školním roce se stal Martin Mariánek z 1. A úspěšným řešitelem školního kola olympiády a postoupil do okresního kola.

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a  ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření letošního ročníku bylo: „Šlechta v proměnách času“. Děkujeme za reprezentaci naší školy!

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23