Strojírenství – mechatronika

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – Mechanotronika

Studijní obor Strojírenství se zaměřením Mechatronika připravuje specialisty pro nově vznikající multidisciplinární oblast strojírenství 4.0 propojující mechanické, elektronické a softwarové složky průmyslových systémů. Získané odborné vzdělání je doplněno jazykovou vybaveností a dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolventi ovládají v praxi aplikační programy určené pro oblast strojírenství a robotiky (CAD/CAM). Obor umožňuje zvládnutí i dalších nezbytných poznatků ve strojírenství a v navazujících odvětvích elektrotechnika, kybernetika, robotika.

Ročníkový učební plán

Obor: Mechatronika

Platí pro 1. a 2. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 23 18 15 17 73
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 2 1 7
Anglická konverzace 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Odborné vzdělávací předměty 10 16 19 16 61
Mechanika 2 2 2 6
Technické kreslení 3 1 4
Technické materiály 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 2 2 6
Strojírenská technologie 2 2 2 6
Praxe 3 3 3 0 9
Základy metrologie 2 2
Technologické systémy CAM 2 1 3
Stavba a provoz strojů 2 2 2 6
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace a robotika 2 2 4
Mechatronika 1 2 4 7
Moderní technologie 2 2
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 33 34 34 33 134

Platí pro 3. a 4. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 16 71
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 1 1 6
Ruský jazyk II (2) (2) (1) (1) (6)
Anglická konverzace 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 1 2 3
Ekonomika 2 1 3
Odborné vzdělávací předměty 11 15 19 16 61
Mechanika 2 2 2 6
Technické kreslení 3 1 4
Technické materiály 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 2 2 6
Strojírenská technologie 2 2 2 6
Praxe 3 3 3 2 11
Základy metrologie 2 2
Technologické systémy CAM 2 1 3
Stavba a provoz strojů 2 2 2 6
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace a robotika 2 2 4
Mechatronika 1 2 4 7
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 33 33 34 32 132

 

Profil absolventa:

Absolventi studijního oboru jsou připraveni vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v podnikání nebo v náročných vysoce kvalifikovaných dělnických profesí. Prosadí se též  v oblasti servisních technických služeb, což jim umožňují praktické znalosti a dovednosti získané ve školních dílnách.

Řada absolventů tohoto oboru odchází po škole do praxe, ale také úspěšně studuje na vysokých školách technického směru, zejména strojních fakultách, nebo na vyšších odborných školách. Olomoucký kraj s dlouholetými strojařskými tradicemi nabízí řadu pracovních příležitostí. Dlouhodobý nedostatek odborníků v oblasti automatizace strojírenství je zárukou snadného získání pracovního místa s patřičným finančním ohodnocením. Škola v tomto oboru spolupracuje se silnými partnery v regionu, kde studenti mohou absolvovat povinné souvislé praxe již během studia.

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23