Strojírenství – počítačová podpora výroby

 

23-41-M/01 – Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – počítačová podpora výroby

Studijní plán počítačového zaměření klade vyšší nároky na odborné strojírenské předměty jako jsou strojírenská technologie, kontrola a měření, automatizace a práce v CAD/CAM (konstruování na počítači, technologické postupy, příprava a plánování výroby).

 

Ročníkový učební plán

obor: Strojírenství, zaměření: Počítačová podpora výroby

Platí pro 1. a 2. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 23 18 15 17 73
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 2 1 7
Anglická konverzace 2 2
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Odborné vzdělávací předměty 11 17 16 17 61
Mechanika 2 2 2 6
Technické kreslení 3 2 5
Technické materiály 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 2 2 6
Strojírenská technologie 2 3 3 8
Praxe 3 3 3 0 9
Kontrola a měření 2 1 3
Technologické systémy CAM 2 2 2 6
Stavba a provoz strojů 3 2 3 8
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace 2 2
Technologická cvičení 1 1
Moderní technologie 2 2
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 33 35 34 33 135

Platí pro 3. a 4. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 16 71
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 1 1 6
Ruský jazyk II (2) (2) (1) (1) (6)
Anglická konverzace 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 1 2 3
Ekonomika 2 1 3
Odborné vzdělávací předměty 11 17 16 17 61
Mechanika 2 2 2 6
Technické kreslení 3 1 4
Technické materiály 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 1 2 5
Strojírenská technologie 2 3 3 8
Praxe 3 3 3 2 11
Kontrola a měření 1 2 3
Technologické systémy CAM 2 2 2 6
Stavba a provoz strojů 3 3 3 9
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace 2 2
Technologická cvičení 1 1
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 33 35 31 33 132

 

Profil absolventa

Absolvent oboru Strojírenství se může uplatnit v různých strojírenských firmách i firmách jiných odvětví v konstrukcích a technologiích, v provozně technických útvarech, technické kontrole, zásobování a technických službách, po získání praxe i v oblastech nižšího a středního managementu. Absolventi se také dobře uplatňují na vysokých školách technického a přírodovědného typu.

 

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23