Zpracování usní, plastů a pryže – zpracování plastů

 

32-41-M/01 – Zpracování usní, plastů a pryže

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní technické vzdělání nejen pro oblast strojírenství, ale nově i pro oblast dynamicky se rozvíjejících oborů zaměřených na zpracování plastů a pryže.

Zpracování usní, plastů a pryže – zpracování plastů

V tomto zaměření je hlavní důraz kladen na problematiku plastikářské a gumárenské výroby s důrazem na technickou přípravu výroby v oblasti technologie, materiálů, konstrukce výrobků a konstrukce forem. Ve výuce se maximálně využívá CAD/CAM systémů provázaných s praktickou činností v dílnách i ve spolupracujících firmách, jako je Hella Autotechnik Mohelnice, MUBEA Prostějov, Miele technika Uničov nebo United Polymers Hranice. Nový obor je podporován současně i Úřadem práce v Olomouci a Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje.

Ročníkový učební plán

obor: 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže zaměření: Zpracování plastů

Platí pro 1. a 2. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 23 18 15 17 73
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 2 1 7
Anglická konverzace 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2
Chemie 2 2 4
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Odborné vzdělávací předměty 12 14 18 17 61
Mechanika 2 2 4
Technické kreslení 2 2
Materiály 2 2 1 5
Výtvarná  příprava 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 2 2 6
Výrobky a formy /teorie/ 2 2 2 6
Technologie 2 2 4
Strojnictví 2 2 2 6
Praxe 2 2 2 2 8
Zkoušení materiálů 2 2
Speciální technologie 3 3 6
Konstrukce výrobků a forem /cvičení/ 2 2 4
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace 2 2
Moderní technologie 1 1
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 35 33 35 32 135

 

Platí pro 3. a 4. ročník

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 16 71
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 1 1 6
Ruský jazyk II (2) (2) (1) (1) (6)
Anglická konverzace 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2
Chemie 2 2 4
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Matematický seminář 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 1 2 3
Ekonomika 2 1 3
Odborné vzdělávací předměty 12 14 18 16 60
Mechanika 2 2 4
Technické kreslení 3 3
Materiály 2 2 4
Výtvarná  příprava 2 2
Konstrukční systémy CAD 3 3
Konstrukce výrobků a forem 3 3 6
Technologie 2 2 2 6
Strojnictví 3 3 6
Praxe 2 2 2 2 8
Zkoušení materiálů 2 2
Speciální technologie 3 3 6
CAM systémy a programování CNC 3 2 5
Elektrotechnika 1 2 3
Automatizace 2 2
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 34 32 30 31 127

 

Profil absolventa

Absolvent oboru Zpracování usní, plastů a pryže – zpracování plastů se může uplatnit v různých strojírenských firmách i firmách jiných odvětví v konstrukcích a technologiích, v provozně technických útvarech, technické kontrole, zásobování a technických službách, po získání praxe i v oblastech nižšího a středního managementu. Absolvent může tedy pracovat jako technolog, vedoucí výroby, referent jakosti, konstruktér forem a výrobků, plánovač. Kvalifikovaní pracovníci jsou žádáni především v automobilovém průmyslu, který se výrazně podílí na ekonomice ČR. Absolventi se také dobře uplatňují na vysokých školách technického a přírodovědného typu.

 

Stránky aktualizovány 20.9.2022 @ 9:23